HDL Privacy Policy

Principer


I denna sekretesspolicy innebär hänvisningar till vi, oss, våra och liknande ord Hilltip Ab Oy. Hänvisning till dig innebär den person som använder Hilltips återförsäljarsidor och omfattar även de slutanvändare vars information våra återförsäljare tillhandahåller oss.

Hilltip lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagen 1998 (DPA) och Dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga lagar och bestämmelser relaterade till dataskydd och integritet. Vi kommer att vidta lämpliga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda och säkra de uppgifter som du tillhandahåller oss. Vi kommer inte att sälja eller dela dina personuppgifter utan ditt samtycke, förutom i syfte att tillhandahålla de tjänster du begärt.

Hantering av personuppgifter


De personuppgifter som lämnas till oss kan omfatta: Namn, postadresser, e-postadresser, telefonnummer och annan information som avser enskilda personer. Vi strävar efter att undvika att begära uppgifter som inte är relevanta eller nödvändiga för våra tjänster.

Du kan när som helst uppdatera dina personuppgifter. Kontakta oss via e-post eller telefon om du vill ta bort ditt konto inklusive dina personuppgifter. Vi kommer att svara på din förfrågan inom 30 dagar. Observera att vi måste behålla dina uppgifter så länge som det behövs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Säkerhet


Dina personuppgifters säkerhet är viktig för oss. Vi följer allmänt accepterade normer för att skydda de uppgifter som skickas till oss under både överföring och lagring. Vi lagrar alla personuppgifter du tillhandahåller på säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar som är fysiskt placerade i Finland. Alla överföringar via internet som du skickar till eller tar emot från vår server krypteras med SSL-teknik. Naturligtvis är ingen överföringsmetod över internet eller elektronisk lagring 100 % säker, så vi kan inte garantera dess fullständiga säkerhet.

Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord och dina användaruppgifter konfidentiella. Vi kommer inte att fråga dig om ditt lösenord förutom när du loggar in på webbplatsen.

Policyändringar


Vi uppdaterar vår sekretesspolicy från tid till annan. Kontrollera denna sida ibland för att hålla dig uppdaterad.

Om du har frågor angående denna sekretesspolicy eller praxis på våra webbplatser kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@hilltip.com.